9.ประเภทไฟล์ที่ใช้ในการพิมพ์?

AI, PDF, EPS ที่มีความละเอียดสูง