9.ฉันมีไฟล์งานอยู่แล้ว สามารถส่งพิมพ์อย่างเดียวได้หรือไม่ ?

คุณสามารถดำเนินการติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ได้