8.นับจากวันที่ยืนยันตัวอย่าง ใช้เวลาผลิตกี่วัน?

ใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน จำนวนการผลิต และ คิวงานช่วงนั้นๆ)