7.ถ้าฉันสั่งกล่องหลายขนาด จะคิดค่าออกแบบอย่างไร / ฉันสามารถใช้งานออกแบบสำหรับกล่องขนาดอื่นๆ ได้หรือไม่ ?

คิดค่าออกแบบครั้งเดียว แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการปรับขนาดงานออกแบบให้เข้ากับกล่องขนาดอื่นๆ เพิ่มเติม