5.ทางบริษัทสามารถออกใบเสร็จในนามของบริษัทให้ฉันได้ไหม

เราสามารถดำเนินการออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีให้กับคุณลุกค้าได้ โดยต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่อบริษัทคุณลูกค้า
  2. ที่อยู่
  3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  4. เลขที่สาขา *พร้อมการแจ้งยืนยันชำระเงินด้วย*