3.สามารถขอแก้ไขงานออกแบบได้กี่ครั้ง ?

สามารถขอแก้ไขงานออกแบบได้ 3 ครั้ง แต่หากต้องการแก้ไขงานออกแบบมากกว่า 3 ครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม