2.ฉันจะชำระเงินแบบไหนได้บ้าง

เรารับชำระผ่านช่องทางออนไลน์ทุกระบบ รวมถึงการเก็บเงินปลายทางอีกด้วย (เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)