11.รับทำกล่องใส่อาหารไหม?

ทางโรงพิมพ์ของเรา มีบริการทำกล่องกระดาษใส่อารหารโดยตรง ซึ่งทางโรงพิมพ์ของเรามีสถาณที่ทำงานเฉพาะควบคุมในเรื่องความสะอาด