10.ไฟล์อาร์ตเวิร์ต ควรเป็นไฟล์แบบใด ?

ไฟล์ประเภท

  1. AI (Adobe Illustrator)
  2. EPS (Encapsulated Postscrip)
  3. PSD (Adobe Photoshop)
  4. PDF (Portable Document Format)
  • File AI *ต้องครีเอทฟอนต์ (Create Font)
  • File AI *ต้องฝังภาพเข้าไปในไฟล์ หรือส่งไฟล์ภาพแยกมาให้ทางโรงพิมพ์ได้