10.พิมพ์ระบบออฟเซ็ท คืออะไร?

เป็นระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้มากที่สุดทั่วโลก เพราะให้งานพิมพ์ที่สวยงาม พิมพ์สีพื้นทึบบริเวณกว้างใหญ่ได้สีที่เรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง คุณภาพดี ได้งานพิมพ์ที่เหมือนจริง