1.โรงพิมพ์ใช้กระดาษความหนากีแกรมในการทำกล่อง

ขึ้นอยู่กับรูปแบบกล่องที่คุณลูกค้าเลือกผลิตกับโรงพิมพ์เรา เราจะใช้กระดาษที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดของกระดาษได้ดังนี้

  • กระดาษคราฟท์ : 300 แกรม, 350 แกรม, 375 แกรม(นิยม), 450 แกรม
  • การะดาษอาร์ตการ์ด : 260 แกรม, 300 แกรม, 350 แกรม(นิยม), 400 แกรม
  • กระดาษกล่องแป้งหลังเทา : 300 แกรม, 350 แกรม, 400 แกรม
  • กระดาษกล่องแป้งหลังขาว : 300 แกรม, 350 แกรม, 400 แกรม, 450 แกรม