1.ทางโรงพิมพ์รับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้หรือไม่ คิดค่าออกแบบเท่าไร ?

โรงพิมพ์ของเราเรารับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยคิดค่าออกแบบเริ่มต้นที่ 950-3,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขตามที่โรงพิมพ์กำหนด