สอนวิธีฝังภาพในไฟล์อาร์ตเวิร์ค ในงานพิมพ์ต่างๆก่อนส่งโรงพิมพ์

สอนวิธีฝังภาพในไฟล์งานอาร์ตเวิร์ค ก่อนส่งโรงพิมพ์

งานออกแบบ งานดีไซน์ หรือที่เรียกว่า “งานกราฟิก” คือรูปแบบของการนำเสนอในยุคใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยได้มีการพัฒนาจากการสร้างด้วยมือ อย่างเช่น ศิลปะการวาด การปั้น หรือโครงสร้าง แต่ในปัจจุบันมนุษย์ได้สร้างเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับความสะดวกสบายและเพิ่มความง่ายในการผลิตผลงานขึ้นมานั่นเอง 

ด้วยเหตุนี้งานกราฟิกจึงสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้คนที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายช่องทางทั้งการโปรโมท โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นของประดับ ตกแต่งได้ดีอีกด้วย ซึ่งงานกราฟิกส่วนมากแล้วจะต้องอาศัยองค์ประกอบอย่าง ตัวอักษร รูปภาพ หรือลวดลาย และลายเส้น เข้ามารวมกันเพื่อให้ออกมารวมกันเป็นผลงานที่สวยงาม 

การทำกราฟิกในปัจจุบันนักออกแบบส่วนมากจะดีไซน์ผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator (ai) เนื่องจากโปรแกรมนี้สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ดูเสมือนจริง และมีความหลากหลาย มากกว่าโปรแกรมอื่นอีกด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับวิธีจัดการรูปภาพ ด้วยเทคนิค วิธีฝังภาพด้วยไฟล์งานแบบอาร์ตเวิร์ค เพื่อนำมาใช้สำหรับในงานพิมพ์ 

เทคนิคการฝังภาพในไฟล์อาร์ตเวิร์คสำหรับโปรแกรม ai เพื่อใช้ส่งโรงพิมพ์

1. ขั้นตอนแรก เปิดโปรแกรม ai และเปิดไฟล์เลือกรูปที่ต้องการ จากนั้นลากลงไปวางยังอาร์ตบอร์ดพื้นที่ว่างใน ai

สอนวิธีฝังภาพในไฟล์อาร์ตเวิร์ค ในงานพิมพ์ต่างๆก่อนส่งโรงพิมพ์ - 01

2. หากต้องการปรับขนาด เพิ่ม หรือลด คุณสามารถทำได้ในขั้นตอนนี้ตามที่ต้องการ

สอนวิธีฝังภาพในไฟล์อาร์ตเวิร์ค ในงานพิมพ์ต่างๆก่อนส่งโรงพิมพ์ - 02

3. เมื่อปรับขนาดของรูปตามที่ต้องการแล้ว ให้คุณคลิกไปยังรูป จากนั้นจะมีแถบเมนูขึ้นมาทางด้านบน ชื่อว่า Linked File

สอนวิธีฝังภาพในไฟล์อาร์ตเวิร์ค ในงานพิมพ์ต่างๆก่อนส่งโรงพิมพ์ - 03

4. ทำการฝังรูปภาพด้วยการคลิกไปที่ปุ่ม Embed

สอนวิธีฝังภาพในไฟล์อาร์ตเวิร์ค ในงานพิมพ์ต่างๆก่อนส่งโรงพิมพ์ - 02