พิมพ์กล่องครีมอย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค

ทำไมต้องพิมพ์กล่องครีม

พิมพ์กล่องครีม อย่างไร ที่จะสามารถดึงดูดใจและสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของเรา การออกแบบบกล่องครีมให้น่าสนใจ เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้โดยง่าย และสามารถดึงดูดสายตาผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้า และถ้าหากถึงแม้ว่าสินค้าของคุณจะเต็มไปด้วยคุณภาพ สินค้านั้นก็ขายตัวเองไม่ได้ พิมพ์กล่องครีมให้น่าดึงดูดนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง แต่การ พิมพ์กล่องครีมให้โดนใจผู้บริโภค นั้นต้องเริ่มต้นจากอะไร วันนี้ Thaiprintshop มีคำตอบมาให้ทุกท่านกันค่ะ

 1.พิมพ์กล่องครีมให้เข้ากับผลิตภัณฑ์

พิมพ์กล่องครีมนั้นต้องดูว่าครีมของเราเป็นครีมประเภทไหน ครีมบำรุง, ครีมกันแดด, บีบีครีม เป็นต้น จำเป็นต้องพิมพ์กล่องครีมให้เหมาะสมกับสินค้า ตัวผลิตภัณฑ์มีความชื้นมากแค่ไหน มีสภาพความเป็นกรดหรือไม่ มีน้ำหนักเบาหรือหนัก สินค้ามีขนาด หรือปริมาตรเท่าไหร่ เพื่อนำมาออกแบบให้เหมะสมกับสินค้าและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ วัสดุที่ใช้ควรจะเป็นวัสดุที่คุณภาพดี กระดาษที่นำมาพิมพ์กล่องครีมควรจะเป็นกระดาษที่หนา เพื่อปกป้องสินค้าของคุณ

2.พิมพ์กล่องครีมด้วยสำนึกรักษ์โลก

พิมพ์กล่องครีมด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัสดุที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น กระดาษ, กระดาษคราฟต์ ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และนอกจากจะรักษ์โลกแล้วยังสามารถเพิ่มมูลค่าของต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของเราได้

 3.พิมพ์กล่องครีมด้วยขนาดที่หลากหลาย

ผู้บริโภคบางคนอาจจะต้องการขนดที่เล็กกระทัดรัดสำหรับเดินทางไปไหนมาไหน หรือผู้บริโภคบางคนอาจจะต้องการสินค้าในปริมาณที่มาก การพิมพ์กล่องครีมหลากหลายขนาดอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการจำหน่ายสินค้าให้กระจายไปในตลาด เพื่อกระตุ้นการขาย และการตัดสินใจของผู้บริโภคหลากหลายช่วงวัย

4.สัญลักษณ์บนกล่องครีม

สัญลักษณ์ต่างๆช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่าเดิม พิมพ์กล่องครีมต้องประกอบด้วยด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายทางการค้าดังนี้

  • ชื่อร่วมหรือเครื่องหมายร่วม (collective mark) คือสัญลักษณ์ที่บอกให้ผู้บริโภครู้ถึงกลุ่มสินค้าหรือบริการ
  • ผู้ผลิตมีตราสินค้า (brand name) เป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่บอกให้ผู้บริโภครู้ถึงยี่ห้อของสินค้าหรือบริการของผู้ผลิต
  • ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name) เป็นชื่อที่แสดงให้ผู้บริโภครู้ถึงสินค้าที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ยังต้องมีรายละเอียดสินค้า เป็นการบอกถึงรายละเอียดของสินค้าว่าเป็นสินค้าประเภทไหน มีขนาดและการบรรจุ เป็นตัวเลขที่บอกปริมาณของสินค้า ที่ช่วยให้ผู้บริโภคใช้รู้ขนาดของสินค้าที่อยู่ภายในมีข้อมูลทางโภชนาการ (สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร) เป็นข้อมูลที่บอกให้ผู้บริโภครู้ถึงปริมาณ สารอาหารต่างๆที่จะได้รับในการบริโภคสินค้าตัวนั้นๆมีคำเตือน หรือ ข้อควรระวังในการบริโภค เป็นข้อมูลที่บอกให้ผู้บริโภคถึงความเหมาะสมในการใช้สินค้า มีสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ เป็นสิ่งที่บอกให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้ามีความปลอดภัยและได้รับการ รับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือมีผู้ผลิต/จัดจำหน่าย เป็นสิ่งที่บอกให้ผู้บริโภครู้ถึงบริษัทที่เป็นผู้นำเข้าหรือผลิต มีวันผลิต/วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภครู้ถึงระยะเวลาในการบริโภคสินค้า มีข้อมูลสำหรับติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรง

หากสนใจอยากเยี่ยมชมผลงานกล่องครีมของเราสามารถไปที่ งานพิมพ์กล่องครีม