ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพิมพ์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพิมพ์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพิมพ์

ในสมัยก่อนนั้นระบบงานพิมพ์ต่างๆ นั้นก็จะใช้ช่างศิลป์ ช่างทำแม่พิมพ์ที่มีทักษะและความชำนาญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก โดยสิ่งพิมพ์แรกเริ่มในสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่ด้วยฝีมือของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนั้นก็จะเป็นการแกะสลักตัวอักษรลงหิน จากนั้นก็เขียนบนผ้าไหมบ้าง หนังสัตว์บ้าง และก็มีการพัฒนามาเป็นการเขียนบนกระดาษ เมื่อก่อนนั้นผมเชื่อว่าคนไทยก็ถือเป็นช่างที่มีฝีมือในงานด้านนี้เป็นอย่างมากจริงๆ ถ้าจะให้เห็นภาพ ก็ตามวัดตามสถาปัตยกรรมต่างๆ นั้นที่ได้มีรูปวาดต่างๆ เป็นลายไทยบ้างเป็นรูปวรรคดีบ้างสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็เกิดขึ้นฝีมือคนไทยทั้งนั้น

แต่ในปัจจุบันนี้นั้นด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ นั้นที่ได้สร้างงานพิมพ์ให้ง่ายขึ้น ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงกระบวนการทำวันนี้เราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของงานพิมพ์กัน ซึ่งในความรู้ทั่วไปนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่หลายๆ คนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแต่ในวันนี้เราก็มาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่า

ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์หรืองานพิมพ์ ในตามพจนานุกรมนั้นก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งพิมพ์ ก็หมายถึง สมุดหรือแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลงแผ่นที่ แผนผังภาพ ภาพวาด ภาพระบายสีต่างๆ ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน ดังนั้นสื่อสิ่งพิมพ์หรือที่เรารู้จักกันว่างานพิมพ์นั้นก็จะมีความหมายคือ แผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆ ด้วยวิธีต่างๆ อันเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับขึ้นหลายสำเนา ในปริมาณมากเพื่อเป็นสิ่งที่ทำการติดต่อหรือการชักนำให้บุคคลอื่นเห็นหรือได้ทราบข้อมูลต่างๆ โดยจริงๆ แล้วในทุกวันนี้งานพิมพ์ต่างๆ ในบ้านเราก็มีให้เราเห็นกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหนังสื่อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงานต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

จากที่แบ่งประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์หรืองานพิมพ์ต่างๆ นั้นก็จะแสดงให้เราเห็นว่า สื่อสิ่งพิมพ์นั้นก็จะต้องใช้กระดาษเป็นวัสดุในการตีพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามนั้นสิ่งพิมพ์ทุกชนิดนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามนั้นประวัติการพิมพ์ในประเทศไทยนั้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช กรุงศรีอยุธยา ก็ได้เริ่มแต่งและพิมพ์หนังสือคำสอนทางศาสนาคริสต์ขึ้น และหลังจากนั้นหมอบรัดเลย์ก็ได้เข้ามาที่เมืองไทย และได้เริ่มด้านงานพิมพ์จนสนใจเป็นธุรกิจของการพิมพ์เกิดขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2382 ก็ได้มีการพิมพ์เอกสารทางราชการขึ้นเป็นชิ้นแรก ซึ่งในตอนนั้นก็ได้จ้างพิมพ์ไปมากถึง 9,000 ฉบับด้วยกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามนั้นหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่องเลยก็ได้มีการสั่งนำเอาเครื่องพิมพ์ต่างๆเข้ามาจนทำให้ทุกวันนี้นั้นเทคโนโลยีการพิมพ์ในบ้านเราก็ถือเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาไปเยอะเป็นอย่างมาก

อย่าไรก็ตามนั้นงานพิมพ์หรือสิ่งสิ่งพิมพ์นั้นก็ถือมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นบทบาทางด้านงานสื่อมวลชนต่างๆ นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งในด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ สาระ และความบันเทิง มันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้การเผยแพร่ จึงจะสามารถที่จะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนแต่ต้องใช้งานพิมพ์กันทั้งสิ้น ส่วนบทบาททางด้านสถานศึกษานั้น แน่นอนโดยทั่วไปแล้วนั้นสื่อสิ่งพิมพ์หรืองานพิมพ์ต่างๆ นั้นก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะมีความเข้าใจในด้านเนื้อหากันเป็นอย่างมากเลยเพราะสื่อสิ่งพิมพ์นั้นก็จะเป็น หนังสือ ตำรา แบบเรียน แบบฝึกหัดซึ่งมันก็สามารถที่จะมีการพัฒนาไปได้อย่างก้าวไกล รวมถึงบทบาททางด้านธุรกิจนั้นๆ

งานพิมพ์ก็สามารถที่จะนำไปใช้กับธุรกิจประเภทต่างๆ ในด้านนี้กันอย่างเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณา การผลิต จดหมาย ซองจดหมายต่างๆ นั้นก็ล้วนแต่จะต้องใช้งานทางด้านการพิมพ์เข้ามาเป็นหลักเพื่อที่จะได้ใช้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของด้านธนาคารและการเงินต่างๆ นั้น สื่อสิ่งพิมพ์หลายๆ ประเภทนั้นก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในด้านนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น ใบนำฝาก ใบถอน ธนบัตร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งนับได้ว่างานพิมพ์นั้นก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก และสิ่งสุดท้ายนั้น บทบาททางด้านห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกต่างๆ การที่มีสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใบปลิว แผ่นพับ รวมถึงการจัดสื่อโฆษณาโปรโมชั่นต่างๆ งานพิมพ์นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามนั้นทุกวันนี้งานพิมพ์ในบ้านเราก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกลมากเลย รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ของทางด้านงานพิมพ์นั้นก็นับได้ว่ามีการพัฒนาไปอย่างเยอะจริงๆ ทำให้สามารถที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้คนในทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญนั้นสื่อต่างๆ ในตอนนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว เพราะมันสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะทำอะไรเช่น การฝากเงินหรือการกรอกข้อมูลต่างๆ งานพิมพ์นิแหละก็สามารถที่จะช่วยประหยัดเวลาในการเขียนได้เป็นอย่างดี

แนะนำบทความเพิ่มเติม ไทยปริ้นท์ช็อป งานพิมพ์บริการรวดเร็วทันใจ

และ ระบบสีของโรงพิมพ์ไทยปริ้นท์ช้อป ได้คุณภาพตามหลักสากล