โบว์ชัวร์

ขั้นตอนการออกแบบโบว์ชัวร์ที่ประสบความสำเร็จ

โบรชัวร์

โบรชัวร์ เป็นสื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงมากชนิดหนึ่งหากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง โบว์ชัวร์สามารถเป็นได้ทั้งสื่อนำเสนอรายละเอียดของสินค้าและบริการ,ให้ความรู้,เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม หรือแนะนำสิ่งที่น่าสนใจ หน้าที่หลักๆของมันคือการให้ข้อมูลอย่างที่ผู้อ่านต้องการเพียงแต่ต้องเป็นเนื้อหาที่มีความกระชับ เข้าใจง่ายและมีรายละเอียดที่สำคัญครบถ้วน ดังนั้นหากอยากจะออกแบบ โบว์ชัวร์ให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีแนวทางในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ที่จะช่วยคุณสร้างโบว์ชัวร์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

แนวทางการออกแบบโบรชัวร์

1.  ระบุวัตถุประสงค์

ของโบว์ชัวร์ให้ชัดเจน ถามตัวเองว่าเป้าหมายของโบรชัวร์คืออะไร คุณต้องการทำโบว์ชัวร์เพื่อนำเสนออะไร? สามารถใช้เพื่อโฆษณาหรือทำการตลาด,ให้ความรู้,แจ้งข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์หรือให้ความบันเทิง ซึ่งการระบุจุดประสงค์อย่างชัดเจนและมีการสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการออกแบบจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าโบว์ชัวร์กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

2. ระบุกลุ่มเป้าหมาย

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารให้แน่ชัดเพื่อที่จะได้วางเนื้อหาและแนวทางการออกแบบได้อย่างตรงใจ ต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเพศ,อายุ,ความสนใจ,ระดับการศึกษา,ความต้องการและความสนใจพิเศษ ส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแนวทางในการออกแบบให้โบว์ชัวร์ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

3. ใช้ถ้อยคำสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ของโบว์ชัวร์ และรู้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็ถึงขั้นตอนเริ่มต้นสร้างเนื้อหาซึ่งก่อนจะเขียนข้อความโฆษณาให้ลองนึกถึงสิ่งที่ผู้อ่านต้องการทราบ,ข้อมูลชนิดไหนที่จะเหมาะกับวัตถุประสงค์ของโบว์ชัวร์,สิ่งที่เขียนขึ้นมีความหมายในทางบวกและเป็นมิตรแก่ผู้อ่านหรือไม่ วิเคราะห์ถ้อยคำที่ใช้อย่างรอบคอบ เลือกใช้คำที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้อ่าน เรียบง่ายตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความกำกวมที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ง่าย

4. ออกแบบโบว์ชัวร์

มีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องพิจารณาเลือกให้รอบคอบ ทั้งขนาด,ชนิดของกระดาษที่ใช้,มีเนื้อหาทั้งหมดกี่หน้า,สีสันและรูปแบบการดีไซน์ที่ใช้ โบว์ชัวร์แบบพิเศษที่มีการออกแบบเป็นลวดลายหรือรูปร่างต่างๆที่เมื่อเปิดออกมาจะทำให้โบว์ชัวร์มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร เช่น โบว์ชัวร์ที่เปิดออกมาเป็นภาพสามมิติ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้วย หากเป็นโบว์ชัวร์ที่ส่งทางไปรษณีย์ควรคำนึงถึงขนาดที่เหมาะกับซองใส่ ลองออกแบบมาหลายๆแบบแล้วนำมาเลือกรูปแบบที่ดีที่สุด

5. พิมพ์และแจกจ่ายโบว์ชัวร์ หรือ ใบปลิว

เป็นขั้นตอนท้ายสุดก่อนโบว์ชัวร์จะออกมาเป็นรูปร่างจริง เลือกโรงพิมพ์และเครื่องพิมพ์ที่รองรับข้อกำหนด,ปริมาณและงบประมาณของคุณได้มากที่สุด ขั้นตอนเหล่านี้คือขั้นตอนที่ช่วยให้คุณออกแบบโบว์ชัวร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด