4.หากฉันต้องการงานไวกว่ากำหนด มีวิธีเร่งกระบวนการผลิตหรือไม่ ?

หากคุณลุกค้ามีกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด เพียงแจ้งให้เราทราบ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ