4.ถ้าฉันอยู่ต่างประเทศ สามารถที่จะจัดส่งมาให้ฉันได้ไหม ?

ได้แน่นอน เรามีบริการจัดส่งต่างประเทศ เพื่อให้สินค้าถึงมือของคุณลูกค้า