2.โรงพิมพ์ใช้เวลาในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ เท่าไหร่ ?

โรงพิมพ์ของเราใช้เวลาในการออกแบบหรือแก้ไขงานประมาณ 3-5 วัน