2.ฉันจะแจ้งสถานที่จะรับสินค้าได้อย่างไร ?

ง่ายๆเลย คุณสามารถระบุรายละเอียดการจัดส่งในช่อง “ป้อนข้อมูล” ได้เลยขณะที่ทำการซื้อ