2.ฉันขอดูตัวอย่างก่อนเริ่มการผลิตได้ไหม ?

ได้แน่นอน! ทีมงานของเราจะส่งแบบจำลองหรือเรียกว่า mock up ให้คุณลุกค้าได้ตรวจสอบอีกครั้งว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี ก่อนที่จะเริ่มการผลิตกล่อง