2.งานที่โรงพิมพ์ของเรารับเคลม มีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างเช่น logo หาย ข้อความหาย กล่องขนาดไม่ตรงตามที่ยืนยัน สั่งผลิต

  • ความผิดจากการผลิตของทางโรงพิมพ์ของเรา
  • ส่งไฟล์งานเข้าผลิตผิด หรือไม่ตรงตามแบบที่ส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์ม
  • ความผิดอันเนื่องมาจากฝ่ายขายสื่อสารไม่ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น

  • เกิดจากงานพิมพ์แล้ว โลโก้เบี้ยว หรือ โลโก้หาย หรือ ข้อความหายไปบางส่วน
  • งานที่ใช้งานไม่ได้ กล่องใหญ่เกินไป หรือ ใส่สินค้าไม่ได้ อันเนื่องมาจากการทำไฟล์ของทางโรงพิมพ์