12.ขึ้นตัวอย่างกล่องให้ ฟรีไหม?

ใช่ค่ะ เราขึ้นตัวอย่างให้ฟรีค่ะ