เลือกใช้ลวดลายกราฟิกที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากคู่แข่ง