3 ข้อที่ต้องระวังในการพิมพ์กล่องแพคเกจจิ้งที่ไม่ควรปล่อยผ่าน

3 ข้อที่ต้องระวังในการพิมพ์กล่องแพคเกจจิ้งที่ไม่ควรปล่อยผ่าน

การผลิตกล่องแพคเกจจิ้งแต่ละครั้งส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสำคัญไปในขั้นตอนของการออกแบบดีไซน์ ที่จะต้องผลิตออกมาให้มีความสวยงามและสมบูรณ์แบบมากที่สุด

กว่าจะได้กล่องแพคเกจจิ้งออกมาได้นั้นต้องนำเอาเทคนิคต่างๆเข้ามาใช้ในการออกแบบผ่านกระบวนการคิด การตรวจสอบเพื่อให้กล่องออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดแต่ก็จะมีในส่วนของข้อห้าม หรือข้อควรระวังที่จะต้องให้ความสำคัญพอๆกับในส่วนของการออกแบบ

โดยทั่วไปแล้วการผลิตกล่องขึ้นมาในแต่ละครั้ง จะต้องออกแบบให้ตรงตามสแปคที่วางเอาไว้ ซึ่งจะต้องดูตามความเหมาะสมและอาจจะมีข้อระวังที่ไม่ควรทำลงไปในกล่องแพคเกจจิ้งเพราะอาจจะเกิดปัญหาหรือมีผลตอบรับในแง่ลบตีกลับมาก็ได้วันนี้เราจะไปดูกันกับ 3 ข้อควรระวังในกล่องแพคเกจจิ้งที่ไม่ควรใส่ลงไป

3 ข้อควรระวังที่ห้ามทำลงไปบนกล่องแพคเกจจิ้ง

การผลิตกล่องที่ใส่เทคนิคหรือให้ความพิถีพิถันมากจนเกินจริง

ในการออกแบบกล่องในแต่ละครั้งนั้นจะต้องเน้นรูปแบบให้ออกมาดูสวยงามอยู่เสมอแต่หากเราใส่รายละเอียดหรือใส่ลวดลายมากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนอุปกรณ์หรือเทคนิคพิเศษต่างๆเพิ่มเข้าไปและนั้นก็จะทำให้งบประมาณที่วางไว้เกิดบานปลาย ผู้ประกอบการควรตั้งงบในส่วนไว้ที่ประมาณ 10% ของงบการลงทุน เพราะหากมากไปกว่านั้นก็จะทำให้ขาดทุนได้ ในการใส่รายละเอียด หรือลวดลายลงไปก็ควรที่จะใส่ให้พอเหมาะพอดีเพื่อไม่ให้กล่องแพคเกจจิ้งดูรกตามากจนเกินไป

ไม่ใส่ใจรายละเอียดหรือมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ

ในการออกแบบกล่องแพคเกจจิ้งคนส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญที่ลวดลายตัวอักษรหรือรูปภาพแต่ในส่วนของผู้ออกแบบ ข้อมูลเล็กๆน้อยๆในส่วนที่ต้องบรรยายหรือใส่ลงไป บางครั้งก็อาจจะลืมหรือเกิดความผิดพลาดได้แต่นั่นก็จะหมายถึงความเสียหายที่จะตามมาทั้งงานที่พิมพ์ออกไปแล้วหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาด หากกล่องแพคเกจจิ้งสวยงามหรือเป็นที่นิยมมากเพียงใดแต่การมีข้อมูลหรือส่วนผิดพลาดที่หลุดรอดออกไปได้ กล่องใบนั้นก็เป็นกล่องที่ไม่ได้คุณภาพอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วผู้ออกแบบควรจะต้องใส่ใจในทุกรายเอียดของการออกแบบให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน

อยากให้กล่องดูดี จนมีดีไซน์ออกมาสวยเกินความเป็นจริง

แน่นอนว่าการทำกล่องแพคเกจจิ้งขึ้นมานั้นจะต้องมีความคาดหวังให้กล่องออกมาสวยงาม หรือมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องดีของการออกแบบอยู่แล้ว แต่กลับกัน หากใส่รายละเอียด หรือใส่ลวดลายลงไปบนกล่องมากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้กล่องหมดความน่าสนใจในลงไปเยอะเลย เพราะฉะนั้นแล้วควรใส่ลวดลายความสวยงามให้พอดีไม่มาไม่น้อยจนเกินไป