เมื่อกล่องสบู่เป็นมากกว่าPackagingทั่วไป 02

เมื่อกล่องสบู่เป็นมากกว่าPackagingทั่วไป

กล่องสบู่เป็นมากกว่า Packaging ทั่วไป

พิมพ์กล่องสบู่ ให้สวยงามดูจะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ แต่รู้หรือไม่ว่าปัจจัยที่จะทำให้สินค้าขายดีนั้นมีมากกว่าความสวยงาม ในบทความที่ผ่านๆมา เรามักจะเน้นย้ำถึงความสำคัญในการออกแบบกล่องสบู่กันมานักต่อนักแล้ว แต่สิ่งที่ในบทความอื่นๆไม่ได้พูดถึงก็คือ ความสำคัญของการพิมพ์กล่องสบู่ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด

ซึ่งความหมายของกลยุทธ์ทางการตลาดคือการวางแผนที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ การวางแผนที่ดีจะทำให้สินค้าหรือแบรนด์เติบโตอย่างมีแบบแผน ไม่หลงไปกับสภาวะเศรษฐกิจหรือความกดดันจากคู่แข่ง และยังทำให้สินค้าหรือแบรนด์นั้นๆมีความชัดเจนว่าสินค้าของตังเองเป็นสินค้ากลุ่มใด ลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มใด เมื่อตำแหน่งในตลาดชัดเจนแล้ว ย่อมทำให้การกำหนดกลยุทธ์ต่างๆออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย

แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

สามารถนำมาปรับใช้กับการออกแบบกล่องสบู่ได้ เพราะกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างตัวสินค้าและตัวผู้บริโภค ความสำคัญของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์คือ ต้องมีความแตกต่าง โดดเด่น เป็นสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้ เช่น มีรูปแบบแปลกใหม่ สไตล์ทันสมัย ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน หรือถ้าเป็นงานบริการ อาจจะมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ การกำหนดตัวสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดก็ต้องดูว่า

กลุ่มลูกค้าเราต้องการอะไร เช่นต้องการกล่องใส่สบู่ที่สวยงาม เปิดใช้งานง่าย และมีความแข็งแรง เป็นต้น ในบทความนี้เราจึงอยากแนะนำแนวทางปรับกลยุทธ์การ พิมพ์กล่องสบู่ อย่างไรให้เป็นมากกว่า“กล่องใส่สบู่”ทั่วไป

1. รู้เขารู้เรา

กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือพิมพ์กล่องสบู่ เป็นขั้นตอนแรกที่ควรให้ความสำคัญไปพร้อมๆกับการพัฒนาสินค้า ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ผู้ประกอบการทั้งหลายควรเริ่มจากการหาข้อมูลและสอบถามความต้องการจากผู้ใช้จริง หรือกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ว่ามีความนิยมเป็นแบบไหน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบกล่องสบู่ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งเมื่อได้แบบที่ตรงใจมาแล้วก็ควรเริ่มจากการทำสินค้าทดลองแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เราได้ศึกษามา เพื่อนำผลตอบรับที่ได้มาพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

อีกทั้งยังต้องกำหนดราคาโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจำหน่ายให้ และต้นทุนการผลิตบวกกับผลกำไรที่ต้องการแล้วจึงทำการกำหนดราคาขายออกมาโดยต้องคำนึงสภาพการแข่งขันของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยถ้าราคาสูงเกินไปแต่กลุ่มเป้าหมายไม่มีกำลังซื้อจะทำให้ขายสินค้าไม่ได้ ขณะเดียวกันถ้ากำหนดราคาต่ำมากเกินไป กำลังซื้ออาจมีมากแต่ได้กำไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

2. รู้จักตลาด

ตลาดในที่นี้ คือ สถานที่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพิมพ์กล่องสบู่ให้ออกมาให้น่าดึงดูดถ้าธุรกิจของคุณต้องอาศัยหน้าร้านในการจำหน่ายและถ้ายิ่งเป็นร้านที่มีสินค้าประเภทเดียวกันวางขายอยู่ด้วยแล้วล่ะก็ อย่าลืมพิมพ์กล่องสบู่ให้ดูโดดเด่น หรือถ้าเป็นตลาดแบบออนไลน์ที่ลูกค้าเห็นแต่เพียงภาพถ่าย ก็ยิ่งต้องออกแบบกล่องสบู่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจการซื้อสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย จะเป็นตัวกำหนดภาพลักษณ์ของสินค้าได้ด้วย อย่างเช่นการขายในห้างกับขายที่ตลาดนัด แน่นอนว่าภาพลักษณ์สินค้าที่อยู่ในห้างจะต้องรู้สึกว่าสวยหรูกว่า  มีคุณภาพมากกว่าสินค้าตลาดนัด

ในขณะเดียวกันถ้าวางขายสินค้าที่ตลาดนัดจะได้เปรียบเรื่องการกระจายสินค้า ราคาขายอาจถูกกว่าแต่ลูกค้าก็มีจำนวนมาก กล่องใส่สบู่กับกลยุทธ์การจัดจำหน่าย อาจออกมาในรูปแบบของการวางตำแหน่งของสินค้า เช่น บริษัทต้องการจับกลุ่มลูกค้าบน จึงวางขายสินค้าที่ห้าง ออกบู๊ธสินค้าที่มีดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือการขายในช็อปออนไลน์เท่านั้น จะไม่มีกี่ขายสินค้าตามตลาดนัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูมีระดับนั่นเอง

นอกจากนี้ต้องออกแบบกล่องสบู่ที่สามารถอธิบายวัตถุประสงค์และตัวตนของสินค้าได้อีกด้วย ยังไม่นับเรื่องการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ไม่ใช่เพื่อกระตุ้นยอดขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำโฆษณาเพื่อบอกลูกค้าว่าสินค้าของเรา คืออะไร ดีอย่างไร ทำไมคนต้องใช้เป็นการทำให้สินค้าเราเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค วันนี้ลูกค้าอาจจะยังไม่ตัดสินใจซื้อ แต่การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ จะทำให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าของเรา และจะนึกถึงเราเป็นคนแรกเมื่อต้องการสินค้าประเภทเดียวกัน

เมื่อกล่องสบู่เป็นมากกว่าPackagingทั่วไป 01

3. ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ

เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยกับการเลือกใช้วัสดุในการพิมพ์กล่องสบู่ที่มีมาตรฐานและปลอดสารพิษ เพราะตัวสบู่จะสัมผัสกับกล่องสบู่โดยตรง ดังนั้นควรจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น Foodgrade และสีที่เลือกใช้พิมพ์ลงบนกล่องสบู่ควรใช้สีหมึกพิมพ์กระดาษ อีกชื่อหนึ่งก็คือหมึกประเภทแห้งเร็ว เหมาะสำหรับการพิมพ์บนกระดาษ โดยหมึกจะมีความมันเงาปานกลาง สามารถเกาะติดกับพื้นผิวกระดาษได้เป็นอย่างดี หรือจะเป็นหมึกพิมพ์ประเภทไวนิล หรือ PVC โดยหมึกประเภทนี้สามารถใช้พิมพ์บนวัสดุต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น พลาสติก และกระดาษ โดยจะมีคุณสมบัติ ทั้งแบบความมันเงา แบบกึงเงากึ่งด้าน และแบบด้าน

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับตัวเรซินที่เป็นส่วนผสมในหมึก ส่วนหมึกที่ดีจะต้องยึดติดกับบรรจุภัณฑ์แบบถาวร ขูดไม่ออกหรือออกยากมาก และไม่หลุดลอกด้วยเทปกาว ซึ่งตัวอย่างที่ยกมานั้นยังเป็นหมึกที่ปราศจากสารพิษอีกด้วย นอกจากการที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ดีแล้ว ยังเป็นเรื่องของความใส่ใจที่ต้องคำนึงถึงว่าตัวสินค้าของเรานั้นต้องสัมผัสกับกล่องโดยตรง พูดได้ว่าหากมีกล่องบรรจุภัณฑ์ดีก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุดีๆจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพในแบรนด์ของคุณ

4. มีข้อมูลที่ชัดเจน

จำเป็นต้องอธิบายส่วนผสมและสรรพคุณของสินค้าให้ครบถ้วนชัดเจน เพราะสัญลักษณ์ข้างกล่องสบู่ นั้นสามารถบ่งบอกข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างละเอียดและช่วยให้เราตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ควรใส่ข้อความมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ดูรกหูรกตา นอกจากนี้ควรคิดถึงเรื่องการใช้ฟอนต์หรืองานอาร์ตเวิร์คที่เข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณ

อยากออกแบบกล่องสบู่เองแต่ไม่มีไอเดีย สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ รับพิมพ์กล่องสบู่