กล่องใส่สบู่ ดูดีด้วย Rule of Thirds

กล่องใส่สบู่ นั้นจำเป็นต้องออกแบบยังไงให้คนสนใจ สำหรับในบทความนี้ขอเสนอหลักการง่ายๆที่ถือว่าเป็นไกด์ให้นักออกแบบทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพนำไปใช้งานกันได้หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับกฎสามส่วน (Rule of Thirds)กันมาบ้างแล้ว

กล่องใส่สบู่ ดูดีด้วย Rule of Thirds

รู้หรือไม่ว่าสำหรับนักออกแบบนั้น กฎสามส่วนก็มีความสำคัญในงานออกแบบเช่นกันเพื่องานออกแบบหลายๆประเภท ไม่ว่าจะเป็นใบปลิว, แผ่นพับ, กล่องใส่สบู่, กล่องครีม เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสมดุลในงาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องสบู่ที่สวยงาม และเพิ่มความน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์อีกด้วย

Rule of Thirds คืออะไร?

กฎสามส่วน (Rule of Thirds) เป็นทฤษฎีในการจัดตำแหน่งองค์ประกอบของภาพ ไม่ให้อยู่เพียงตรงกลางภาพที่ดูแข็ง ไม่น่ามอง กฎสามส่วน จึงเป็นตัวช่วยในการจัดวางตำแหน่งให้องค์ประกอบอยู่ตรงจุดตัดระหว่างเส้น สำหรับผู้เริ่มต้นไม่ว่าเป็นงานถ่ายภาพหรืองานออกแบบ ควรใช้ทฤษฎีต่างๆ ที่มีอยู่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิดงาน และกฎสามส่วนนี่เองก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่ใช้งานได้จริงและใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน

พื้นฐานของกฎสามส่วนคือ ไม่ว่าภาพจะอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตาม เมื่อเราทำการแบ่งภาพนั้นออกเป็นสามส่วน ตามแนวตั้งและแนวนอน จากนั้นลากเส้นแบ่งภาพทั้งสามเส้น จะได้จุดตัดกันทั้งหมด 4 จุด หรือเรียกว่า จุดตัด 9 ช่อง แต่ให้สังเกตที่จุดตัดของเส้นทั้งสี่นี้ เพราะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดวางวัตถุ หรือชิ้นงานที่ออกแบบ ที่ต้องการเน้นให้เป็นจุดเด่นหลัก ซึ่งกฎนี้อ้างอิงมาจากการศึกษาว่าดวงตาของคนเรานั้นจะถูกวางไว้ในจุดตัด มากกว่าตรงกลางภาพ

การออกแบบชิ้นงานต่างๆ เช่น กล่องใส่สบู่ที่ออกแบบให้วัตถุอยู่ตรงกลางแบบทื่อๆ บางครั้งมันก็ดูไม่น่าสนใจเอาเสียเลย การทำแบบนี้เรียกว่าเป็นการทำให้ภาพตาย หรือ Dead Center นั่นเอง ดังนั้นการนำกฎสามส่วนเข้ามาใช้ในการออกแบบ จะทำให้มุมมองของภาพนั้นดูแตกต่าง มีความน่าสนใจและโดดเด่นขึ้นมาได้ แต่การใช้กฎสามส่วนนั้น มีข้อควรระวังก็คือ การเกิดที่ว่าง คือเมื่อเราวางของหรือวัตถุเอาไว้ตามจุดตัด  ก็จะเหลือที่ว่างทำให้ภาพดูไม่สมดุล เราจึงต้องมีวิธีการจัดการ เพื่อถ่ายน้ำหนักของภาพไม่ให้เทไปด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป

โดยอาศัยจุดตัดที่เกิดขึ้นจากการแบ่งสี่เหลี่ยมเก้าช่อง ก็ให้เราเลือกวางสิ่งที่น่าสนใจเอาไว้บนจุดเหล่านั้น หรือบริเวณใกล้เคียง โดยทฤษฏีมีอยู่ว่า จุดซ้ายบนจะเป็นจุดแรกที่จะดึงดูดความสนใจได้มากที่สุด สามารถแบ่งตำแหน่งที่ดึงดูดความสนใจของสายตาออกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้

กล่องใส่สบู่

กฎสามส่วนนี้ เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการจัดวางวัตถุต่างๆในการถ่ายภาพและการออกแบบ การเลือกใช้งานกฎสามส่วนไม่ใช่ทฤษฏีที่ตายตัว อันที่จริงแล้วเราก็ยังสามารถจัดวางองค์ประกอบของภาพให้สวยได้โดยไม่ยึดกฎเพราะยังมีเทคนิคอีกมากมาย หรืออาจจะใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เพียงแต่กฎสามส่วนเป็นเทคนิคเล็กๆ ที่ช่วยพัฒนาวิธีการถ่ายภาพและจัดองค์ประกอบของงานออกแบบให้รวดเร็วขึ้น